Advokatska kancelarija pešović

O nama

Mi smo tim koji radi u Vašem najboljem interesu!

Advokatska kancelarija Pešović se nalazi u centru Beograda i pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja u pojedinačnim predmetima, ali i na nivou dugoročnog savetovanja i zastupanja, pravnih i fizičkih lica.

Negujemo prijateljske odnose i saradnju sa drugim advokatskim kancelarijama i ekspertima iz različitih oblasti (veštaci, sudski tumači, prevodioci…).

Zahvaljujući tome, pravnu pomoć pružamo na teritoriji cele Republike Srbije, kao i na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Advokatska kancelarija Pešović je tim dinamičnih i mladih stručnjaka različitih pravnih oblasti koji su spremni da, na profesionalan način i u najboljem interesu klijenta, odgovore na sve izazove.

advokatska-kancelarija-pesovic

Osobine koje nas odlikuju i izdvajaju od ostalih jesu energičnost, ambicioznost, upornost i borbenost, kao i težnja da na inovativan način obezbedimo adekvatnu pravnu zaštitu svakom klijentu.

U cilju obezbeđivanja visokog kvaliteta usluga, na detaljan način se posvećujemo razumevanju potreba svakog pojedinačnog klijenta i omogućavamo klijentu da razume sopstvenu pravnu situaciju.

Advokatska kancelarija pešović

Naš tim

Mi smo tim koji je uvek uz Vas!

Advokat

Marija Pešović

Marija je osnovala advokatsku kancelariju Pešović 2019. godine. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union 2014. godine, a zvanje master pravnika u oblasti Korporativnog prava i prava organizacije je stekla 2018. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a advokatski ispit je položila 2018. godine.

Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograd.

Aktivno se bavi advokaturom od 2015. godine. Iskustvo je stekla radom u uspešnim advokatskim kancelarijama u Beogradu. Specijalizovala se posebno u oblasti kompanijskog i privrednog prava. Bogato dugogodišnje iskustvo ima u vođenju privrednih postupaka i zastupanju privrednih društava pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije, kao i u vođenju parničnih, izvršnih i upravnih sporova i postupaka, pred sudovima i drugim državnim organima.

Bavi se pisanjem naučnih radova i jedan je od stalnih autora stručnog časopisa Savremena uprava.

Govori engleski jezik.

advokat-marija-pesovic

Stručni saradnik za pravne poslove

Tomislav Stanković

Tomislav je deo našeg tima od 2019. godine. 

Diplomirao je 2010. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Specijalizovan za oblasti prava u imovinsko-pravnim odnosima na nepokretnostima, građevinarstvu i izgradnji, postupcima ozakonjenja (legalizacije), nelagalno izgrađenh objekata, utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata, te u postupcima pred katastrom nepokretnosti. 

Iskustvo i znanje stekao je radeći u Sekretarijatu za poslove ozakonjenja objekata,  Sekretarijatu za imovinsko – pravne poslove, Gradske uprave Grada Beograda. Takođe, bio je član Sektora za upravljanje imovinom AIK Banke ad Beograd (članice MK Group).

Učestvovao je u izgradnji velikog broja poslovnih i proizvodnih objekata, svih klasa i vrsta (mega marketa, silosa, hotela, benzinskih stanica, industrijskih objekata,magacinskih prostora, sušara…), kao jedan od vođa pravnih timova. 

Pred državnim organima, organima lokalnih samouprava i drugim privrednim subjektima zastupao je Banke, kompanije i fizička lica. 

Govori engleski jezik.

Advokatska kancelarija pešović

Usluge

Mi smo tim koji brine o Vašim problemima!

 • savetovanje i zastupanje privrednih društava u pojedinačnim predmetima i na nivou dugoročnog savetovanja i zastupanja
 • zastupanje pred Agencijom za privredne registre
 • osnivanje privrednih društava
 • promena pravne forme i organizacione strukture privrednih društava
 • analiza i izrada opštih akata privrednih društava
 • likvidacija, reorganizacija i stečaj
 • izrada ugovora iz oblasti privrednog prava
 • pružamo usluge u oblasti upravljanja nekretninama
 • zastupanje u postupcima pred Republičkim geodetskim zavodom
 • savetovanje u postupku izgradnje objekata
 • ozakonjenje (legalizacija) objekata
 • uknjižbe i etažiranje objekata
 • sprovođenje postupka parcelacije/preparcelacije
 • izrada svih vrsta ugovora o kupoprodaji, zakupu
 • zastupanje u svim vrstama parničnih postupaka
 • zastupanje u vanparničnim postupcima
 • zastupanje u izvršnim postupcima
 • pravno savetovanje iz oblasti radnog prava
 • izrada opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava
 • zastupanje u postupcima zaštite prava iz radnih odnosa
 • zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine
 • izrada svih vrsta testamenata
 • izrada naslednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o  raspodeli imovine za života…)
 • pravno savetovanje i zastupanje u svim vrstama porodičnih i bračnih parnica

Advokatska kancelarija pešović

Naši klijenti

Osnovni principi kojima se rukovodimo u poslovanju naše kancelarije su profesionalnost, efikasnost i potpuna transparentnost.

Međusobno poverenje i iskrenost u odnosu advokat – klijent je, po našem mišljenju, ključ uspešnosti, dok je zadovoljan klijent naš najveći uspeh!

Advokatska kancelarija pešović

Kontakt

Mi smo tim koji Vam nudi rešenje!

Advokatska kancelarija pešović

Copyright © 2024. Advokatska Kancelarija Pešović | Powered by Kodly

0