Da li privremeni poslovi smeju da traju i po nekoliko godina?

Zaposlenje je jedno od najvažnijih segmenata života svake odrasle osobe. Neretko je uslovljeno egzistencijom i brigom za…

(Pred)bračni ugovor – i živeli su srećno do kraja života

Predbračni ugovor jedan je od pravnih instituta koji izaziva polemike i rasprave kako kod nas, tako…

SVE ŠTO BI TREBALO DA ZNATE O OZAKONJENJU/LEGALIZACIJI

Nelegalna gradnja je problem sa kojim se Srbija bori decenijama unazad. Postoje brojni razlozi koji…

IMOVINA U BRAKU - ŠTO JE MOJE, TO JE TVOJE

Porodični zakon Republike Srbije definiše brak kao zakonom uređenu zajednicu života žene i muškarca 1 . U ovoj kratkoj definiciji ističe se jedan od najbitnijih uslova za zaključenje…

O PROMETU NEPOKRETNOSTi I KATASTRU

Promet nepokretnosti je pravni posao kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnostima ili kako se to kolokvijalno…

ZELENI ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Zakon o planiranju i izgradnji je veliki i važan zakon, sistemski u oblasti građevinarstva i reguliše tri velike oblasti: prostorno planiranje…

Copyright © 2024. Advokatska Kancelarija Pešović | Powered by Kodly

0